/ Begravning / Gäst / Ordna minnesgåva till begravning / Minnesfonder /

Lista över minnesfonder


Här hittar du kontaktuppgifter till några vanligt förekommande minnesfonder!
Tillbaka till Ordna minnesgåva till begravning
Namn (och www-länk) E-post Telefon Postgiro
Alzheimerfonden, Insamlingsstiftelsen020 30 11 30901119-8
Amnesty International08-729 02 00900072-0
Astma och Allergiförbundet Forskningsfond08-506 28 200900374-0
Barncancerfonden/Barncancerföreningarnas08-584 209 00902090-0
Cancerfonden-Riksföreningen mot cancer08-677 10 00901986-0
Cancersjukas Riksförbund, Sveriges08-31 82 05900312-0
Demensfonden, Stiftelsen08-658 52 22900858-2
Diabetesförbundets Forskningsfond, Stiftelsen Svenska08-564 821 00900901-0
Erikshjälpen0383-46 74 50900928-3
Föräldraföreningen spädbarnsdöd0340-102 51900212-2
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission031-7553600900170-2
Hjärnfonden, Insamlingsstiftelse020-523 523901125-5
Hjärt- och lungsjukas Riksförbund08-556 062 00900011-8
Hjärt-Lungfonden0200-88 24 00909192-7
Hjärtebarnsföre / Hjärtebarnsfonden08-442 46 50900587-7
Individuell Människohjälp046-32 99 30900706-3
Läkare utan gränser08-55 60 98 00900603-2
Neurologiskt Handikappades Riksförbund08-677 70 10901007-5
Nyckelfonden019-602 10 04900298-1
Parkinsonförbundets Forskningsfond031-41 34 70900794-9
Reumatikerförbundet08-692 58 00900319-5
Rädda Barnens Riksförbund08-698 90 00900100-9
Röda korsets centralstyrelse, Svenska08-665 56 00900800-4
SOS-Barnbyar, Sverige, Föreningen08-545 832 00900203-1
STROKE-Riksförbundet08-97 06 30900530-7
Sjöräddningssällskapet031-29 00 90900500-0
Stiftelsen Frälsningsarméns insamlingar08-562 282 00900480-5
Stiftelsen Radiohjälpen08-784 24 42901950-6
Stiftelsen för palliativ medicin013-22 23 94900835-0
Sv Journalens Läkarmission o Hjälpverks08-620 02 00901718-7
Svenska Kyrkan / Lutherhjälpen018-16 95 00900256-9
Svenska Kyrkans mission018-16 95 00909999-5
Sveriges Lions hjälpfond0346-59901901948-0
Vi planterar träd Insamlingsstiftelsen (Vi-skogen)08-769 86 36900508-3
Världsnaturfonden WWF08-624 74 00901974-6