top of page

Äktenskapsförord

Boka tid med jurist

Boka tid med en av våra jurister så hjälper vi dig med rådgivning och de dokument du behöver.

Varför ska man skriva ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett avtal där ni som makar eller blivande makar kommer överens om att all eller viss egendom ska vara enskild egendom i äktenskapet. Det innebär att den egendomen inte ingår i en framtida bodelning vid en eventuell skilsmässa eller vid dödsfall. 

 

Anledningen till att skriva äktenskapsförord kan exempelvis vara att ni går in med olika stor förmögenhet i äktenskapet eller att den ena av er byggt upp ett företag som ni inte vill ska delas på vid en eventuell skilsmässa. 

Så här fungerar det

Möte där vi gemensamt ringar in vad du behöver hjälp med

Utredning och upprättande av handling

Presentation och underskrift av handling

Boka ett fysiskt eller digitalt möte med oss

Mer information om äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord kan, trots det missvisande namnet, skrivas när som helst under ett äktenskap. Makar kan även ändra sig under äktenskapet och i ett nytt äktenskapsförord göra enskild egendom till giftorättsgods igen.

 

Det är bra att se över sitt äktenskapsförord med jämna mellanrum eftersom förändringar i livssituationen kan medföra stora förändringar i hur egendomen i framtiden delas upp. Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt och inregistrerat i äktenskapsregistret. Vi hjälper er med såväl rådgivning, upprättande av ert äktenskapsförord som inregistrering hos Skatteverket.

 

Vad gäller om man inte har äktenskapsförord? 

Då ingår all egendom i bodelning vid en eventuell skilsmässa eller vid dödsfall och ska delas lika med hälften vardera. Det gäller såväl egendom som skaffats under äktenskapet som före. 

Dokumentbevakning

Eftersom originaltestamenten inte finns registrerade vid någon myndighet och en kopia av testamentet inte är formellt giltig, är det oerhört viktigt att originalhandlingen kommer fram vid ett dödsfall. Vi hjälper till med förvaring och bevakning av testamente och andra juridiska handlingar via vår smarta tjänst Dokumentbevakning. 

bottom of page