top of page

Vad kostar en begravning?

Boka möte med oss

Boka tid med en

begravningsrådgivare

Tillsammans skapar vi en fin och minnesvärd begravning.

Precis som mycket annat i livet så påverkas kostnaderna för en begravning av de val man gör. Vi på Götmars berättar gärna om olika alternativ och kostnader för detta. Läs mer om våra priser på vår hemsida eller kontakta en av våra begravningsrådgivare.

Vad kostar en begravning?

En hel begravning kostar normalt ca 30.000 kronor men varierar stort beroende på val. Väljer man en enkel direktkremation kan man hamna på 10.000 – 15.000 kr och en påkostad begravning kan kosta 50.000 – 100.000 kr eller mera. På Götmars får du alltid en dokumentation med prisuppgift och vi har också prisexempel och prislistor så man kan följa var kostnaden hamnar.  

Vad kostar en kremation?

Många av tjänsterna kring en begravning har man betalt via begravningsavgiften på skattsedeln. Så länge man är skriven i Sverige och har ett svenskt personnummer så är tjänster som kremation, gravsättning, lokal för begravning och gravplats kostnadsfritt. I de flesta kommuner har Svenska kyrkan huvudmannaskapet för den delen av begravningsverksamheten.  

Det behöver inte vara någon skillnad i kostnad mellan begravning med kremering eller en begravning med gravsättning av kista, jordbegravning.  

Vem betalar begravningen?

Utgångspunkten är att det är dödsboet, den döde, som betalar begravningen. Ibland finns det försäkringar som kan täcka begravningskostnaden, på Götmars kan vi hjälpa till med att söka efter försäkringar.. Saknas medel eller försäkring kan det i vissa fall beviljas bistånd från kommunen. 

För den beställning man som anhörig gör är man betalningsansvarig i förhållande till begravningsbyrån. Det är därför viktigt att man förvissar sig om den ekonomiska situationen i dödsboet, behöver man hjälp så kan vi på Götmars bistå.  

Om man får bistånd från kommunen så är det varierande från kommun till kommun men socialstyrelsens rekommendation är att det skall utgå ett halvt basbelopp 2023 motsvarar det 26.250 kr 

Vad kostar en kyrklig begravning?

En stor del av de begravningar som sker i Sverige är i Svenska kyrkans ordning och kostnadsfri för alla som är medlemmar där. Man betalar därför inget för präst, organist eller att vara i kyrkan. Om man inte är medlem i Svenska kyrkan är det upp till kyrkoherden att avgöra om det överhuvudtaget är tänkbart med en kyrklig begravning och i så fall tar kyrkan ut avgifter. Detsamma gäller om man inte är skriven i Sverige.   

Vad får man för begravningsavgiften?

Oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller ej så betalar man en begravningsavgift. I samtliga kommuner utom Tranås och Stockholm är Svenska kyrkan huvudman för begravningsverksamheten som omfattar kyrkogårdar, krematorier mm. Via begravningsavgiften har man betalat för gravplats, gravöppning, lokal för begravning, kremation, nedsättning i minneslund samt vissa transporter.  

Vilka kostnader har dödsboet?

Vanliga kostnader för dödsboet i samband med en begravning är:

  

 • Kista 

 • Urna 

 • Dödsannons 

 • Förtäring vid minnesstund 

 • Transporter 

 • Blommor 

 • Gravsten 

 • Begravningsbyråns kostnader 

 • Kostnad för musiker 

 • Kostnad för officiant 

 • Programkort 

bottom of page