Jag och mitt företag

När du driver en enskild firma, ett handelsbolag eller ett aktiebolag behöver man ofta tänka till kring vad som händer med firman eller bolaget om något skulle hända dig, till exempel sjukdomsfall, skilsmässa eller dödsfall. Vi kan hjälpa dig att se över din situation och vilka konsekvenser som kan komma ifall något händer dig.

När du har en enskild näringsverksamhet är du ensam ansvarig för allt, vilket gör att firman också blir väldigt sårbar. Det kan vara klokt att fundera över exempelvis fullmakt, testamente och äktenskapsförord i förekommande fall.

Vid handelsbolag och aktiebolag är det inte bara du som drabbas ifall något händer dig. Det kan vara klokt att skriva ett kompanjonavtal eller aktieägaravtal med övriga delägare för att ni ska vara överens och veta vad som gäller när något oväntat inträffar. Det kan till exempel vara sjukdomsfall, skilsmässa, dödsfall, eller att någon av delägarna vill bli utlöst ur bolaget. Utöver kompanjonavtal/aktieägaravtal behöver även ni se över fullmakter, testamente och äktenskapsförord i förekommande fall.

Äktenskapsförord

Genom att skriva äktenskapsförord kan ni undvika framtida meningsskiljaktigheter genom att på förhand bestämma att viss egendom inte ska ingå i de gemensamma tillgångarna vid en eventuell skilsmässa.

Testamente

Oavsett ålder är det bra att se över sin juridiska situation med jämna mellanrum. Via rådgivning hos oss får du kunskapen att ta de beslut som är viktigast för dig. Nästan alla vuxna har behov av testamente. Vi hjälper dig.

Götmars Juridik

Borgmästargatan 9
702 25 Örebro

Telefon: 019-16 61 55

Följ oss i sociala medier!

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram

FÖR HELA LIVET

Götmars är ett familjeföretag som hjälper dig i livets viktigaste skeden. Vi tror på det personliga mötet. Med nio kontor över hela Örebro län är vi aldrig långt borta.

Götmars är en auktoriserad begravningsbyrå i Sveriges Begravningsbyråers förbund.  Våra juridikmedarbetare är jurister och auktoriserade boutredare. Läs mer här.

© 2021 Götmarsgruppen AB