top of page

Vi ska flytta ihop

Grattis, vad roligt att du och din partner ska blir sambor! Innan flyttlasset går till er gemensamma adress rekommenderar vi att ni säkrar er framtid genom att ta reda på vad juridiken kring ett samboförhållande innebär. På Götmars Juridik hjälper vi er med rådgivning utifrån er specifika situation.

Samboavtal

Genom ett skriftligt samboavtal kan ni avtala att sambolagens regler inte ska gälla vid en separation eller ett dödsfall. Ett samboavtal kan också skrivas så att bostad och bohag ska delas upp på ett sätt som skiljer sig från sambolagens regler. 

Testamente

Det är viktigt att känna till att sambor inte ärver varandra. Oavsett om ni har varit sambor länge, eller en väldigt kort tid, eller om ni har barn tillsammans, saknas lagstadgad arvsrätt mellan sambor. För att kunna ärva varandra behöver ni som sambor upprätta testamente där det framgår hur ni vill ärva varandra.

Skuldebrev

En vanlig situation är att sambor står på lån och kontrakt för bostaden till lika delar men har betalat olika mycket i kontantinsats. Om så är fallet behöver ni upprätta ett skuldebrev samt ett samboavtal. Skuldebrevet är den handling som säkerställer att den av er som har betalat mer än den andre ska få tillbaka sin insats vid en separation eller dödsfall. 

Samäganderättsavtal

När man flyttar ihop är det viktigt att se över hur ägandet av exempelvis bil, båt, och fritidshus ser ut. Genom ett skriftligt samäganderättsavtal kan ni avtala om vilka villkor som ska gälla för er gemensamma, samägda egendom. 

Dokumentbevakning

Eftersom originaltestamenten inte finns registrerade vid någon myndighet och en kopia av testamentet inte är formellt giltig, är det oerhört viktigt att originalhandlingen kommer fram vid ett dödsfall. Vi hjälper till med förvaring och bevakning av testamente och andra juridiska handlingar via vår smarta tjänst Dokumentbevakning. 

bottom of page