top of page

Vi ska flytta isär

Att separera från en partner är på många sätt en svår och jobbig process. Frågor kan uppstå om vem som har rätt till vilken egendom och hur tidigare skrivna och oskrivna överenskommelser mellan er ska hanteras. Kontakta oss så hjälper vi dig med dina frågor kring er separation. Ju tidigare vi kommer in i processen desto bättre hjälp kan vi ge.

Bodelning sambor

När ett samboförhållande tar slut genom separation ska den gemensamma bostaden och bohaget fördelas genom en bodelning. Bodelningsavtalet är en viktig juridisk handling som ligger till grund för hur exempelvis banker, lån/kreditgivare, inskrivningsmyndighet eller bostadsrättsförening rent praktiskt ska kunna verkställa den överenskommelse som ni avtalat

Testamente

När omständigheterna i livet förändras är det viktigt att se över sitt befintliga testamente. Om du inte har ett testamente sedan innan kan du behöva skriva ett, beroende på vad du vill ska hända med dina tillgångar i framtiden. Vi hjälper dig med personlig rådgivning.

Dokumentbevakning

Eftersom originaltestamenten inte finns registrerade vid någon myndighet och en kopia av testamentet inte är formellt giltig, är det oerhört viktigt att originalhandlingen kommer fram vid ett dödsfall. Vi hjälper till med förvaring och bevakning av testamente och andra juridiska handlingar via vår smarta tjänst Dokumentbevakning. 

bottom of page