top of page

Jag vill ge en gåva

Genom att skriva gåvobrev skapar ni trygghet för både gåvogivaren och gåvotagaren. På så vis kan ni bestämma villkoren för gåvan vilket ger ett skydd och förutsägbarhet för framtiden. I vissa fall är gåvobrev dessutom ett krav. Vi på Götmars ger er råd utifrån er specifika situation och hjälper er upprätta gåvobrevet.  

Gåvobrev

Genom att skriva gåvobrev skapar ni trygghet för både gåvogivaren och gåvotagaren. På så vis kan ni bestämma villkoren för gåvan vilket ger ett skydd och förutsägbarhet för framtiden. I vissa fall är gåvobrev dessutom ett krav. Vi på Götmars ger er råd utifrån er specifika situation och hjälper er upprätta gåvobrevet. 

Samäganderättsavtal

Genom ett skriftligt samboavtal kan ni avtala att sambolagens regler inte ska gälla vid en separation eller ett dödsfall. Ett samboavtal kan också skrivas så att bostad och bohag ska delas upp på ett sätt som skiljer sig från sambolagens regler.  

Överlåtelse av fastighet

Dokumentbevakning

Eftersom originaltestamenten inte finns registrerade vid någon myndighet och en kopia av testamentet inte är formellt giltig, är det oerhört viktigt att originalhandlingen kommer fram vid ett dödsfall. Vi hjälper till med förvaring och bevakning av testamente och andra juridiska handlingar via vår smarta tjänst Dokumentbevakning. 

bottom of page