Gåva

Boka tid med jurist

Boka tid med en av våra jurister så hjälper vi dig med rådgivning och de dokument du behöver.

Att ge en gåva

Att ge en gåva till någon är ett fint sätt att visa sin uppskattning. Vad många inte tänker på är att en gåva ofta skapar en juridisk situation som kan få många olika konsekvenser. Via personlig rådgivning hos jurist får både givaren och mottagaren möjlighet att få kunskap om gåvans juridiska effekter.

Så här fungerar det

Möte där vi gemensamt ringar in vad du behöver hjälp med

Utredning och upprättande av handling

Presentation och underskrift av handling

Boka ett fysiskt eller digitalt möte med oss

Mer information om gåvor

Att skriva ett gåvobrev skapar trygghet för både gåvogivaren och gåvotagaren när du ger bort eller får något av större värde. 

 

När man ska ge bort fast egendom krävs det ett gåvobrev för att söka ny lagfart och för inskrivning hos Lantmäteriet. För lös egendom finns inga krav på gåvobrev men kan ändå behövas i flera fall. 

 

Genom gåvobrevet kan du se till att det du ger ska vara gåvotagarens enskilda egendom, vilket innebär att egendomen är skyddad vid en eventuell framtida skilsmässa eller separation för gåvotagaren. Likaså kan du i gåvobrevet skriva in villkor om att gåvan inte ska avräknas som ett förskott på arv om du ger gåva till barn eller barnbarn. Huvudregeln, om man inte skriver något annat, är nämligen att värdet på gåvan ska räknas av från arvet i framtiden. Även om det sedan några år tillbaka inte finns någon gåvoskatt kan en gåva ändå komma att få oväntade skattekonsekvenser. Här är det viktigt att planera gåvan på det sätt som blir mest fördelaktigt för båda parter.

 

Vi på Götmars hjälper dig med rådgivning utifrån er specifika situation och att ta fram själva gåvohandlingen. Om så önskas kan vi också vara med när själva gåvan "flyttas" från dig som givare till gåvotagaren.   

Dokumentbevakning

Eftersom originaltestamenten inte finns registrerade vid någon myndighet och en kopia av testamentet inte är formellt giltig, är det oerhört viktigt att originalhandlingen kommer fram vid ett dödsfall. Vi hjälper till med förvaring och bevakning av testamente och andra juridiska handlingar via vår smarta tjänst Dokumentbevakning. 

Götmars Juridik

Borgmästargatan 9
702 25 Örebro

Telefon: 019-16 61 55

Följ oss i sociala medier!

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram

FÖR HELA LIVET

Götmars är ett familjeföretag som hjälper dig i livets viktigaste skeden. Vi tror på det personliga mötet. Med nio kontor över hela Örebro län är vi aldrig långt borta.

Götmars är en auktoriserad begravningsbyrå i Sveriges Begravningsbyråers förbund.  Våra juridikmedarbetare är jurister och auktoriserade boutredare. Läs mer här.

© 2021 Götmarsgruppen AB