top of page

Köpekontrakt

Boka tid med jurist

Boka tid med en av våra jurister så hjälper vi dig med rådgivning och de dokument du behöver.

Köpekontrakt

Är det dags för en ny bil eller vill du sälja något av det som du har rensat ut ur förrådet? Ska ni köpa en bostadsrätt, eller kanske ett fritidshus? Behöver ni hjälp med försäljningen av er fastighet? Vi på Götmars Juridik hjälper till att skapa trygghet för både köpare och säljare genom upprättandet av de kontrakt du behöver.

Så här fungerar det

Möte där vi gemensamt ringar in vad du behöver hjälp med

Utredning och upprättande av handling

Presentation och underskrift av handling

Boka ett fysiskt eller digitalt möte med oss

Mer information om köpekontrakt

Försäljning/köp av bil, båt, andra fordon eller saker

Oavsett vad du ska köpa eller sälja till en annan privatperson behöver du ett skriftligt köpekontrakt.   Ett skriftligt köpekontrakt fungerar som ett bevis på vad köpet avser och reglerar exempelvis frågor om pris, betalning, varans skick och vilka åtaganden säljare och köpare har helt gentemot varandra.

I rådgivning med dig som kund går vi igenom vad man behöver tänka på innan köpet och vi tittar på villkor som exempelvis återtagandeförbehåll samt vad det innebär om något säljs i befintligt skick. DÄrefter utformar vi ett avtal efter era specifika behov.

Försäljning/köp av fastighet

Att köpa eller sälja en fastighet är för de allra flesta en av de största affärerna som görs i livet. Vid kontraktskrivandet är det därför viktigt att se till att köpet både blir juridiskt giltigt och att kontraktet även reglerar praktiska detaljer av nytta för både köpare och säljare. Vi hjälper dig att ta fram ett köpekontrakt som reglerar de behov du har. Välkommen att kontakta oss för tidsbokning. 

Det finns fler formkrav för upprättandet av köpekontrakt som är viktiga att beakta. Förutom att köpehandlingarna ska vara skriftliga och undertecknade av både köpare och säljare, behöver avtalet innehålla en tydlig överlåtelseförklaring samt vara daterat och bevittnat. I vissa situationer krävs även att säljarens make eller sambo lämnar sitt skriftliga samtycke till försäljningen. Det ska tydligt framgår vilken fastighet försäljningen gäller och vilken köpeskilling parterna kommit överens om. Om något av formkraven inte uppfylls är avtalet ogiltigt. Utöver köpekontraktet skriver man ett kvitto på köpeskillingen, ett s.k. köpebrev. Köpebrevet behövs även för att köparen ska kunna söka lagfart för fastigheten. 

Klausuler för köpare och säljares upplysningsplikt kontra undersökningsplikt är viktiga villkor att gå igenom inför kontraktskrivandet. Fel på fastighet är en av de vanligaste tvisterna som svenska domstolar prövar mellan privatpersoner. Dessutom behöver en rad praktiska frågeställningar beaktas för att köpare och säljare ska få ett tryggt dokument som klargör vilken uppgörelse som träffats för försäljningen.

Försäljning/köp av bostadsrätt 

Att köpa eller sälja en bostadsrätt är en stor och viktig affär för de allra flesta. Det är många aspekter att väga in utöver de rent lagstadgade kraven. Avtalet ska skapa trygghet och besvara frågor om försäljningen för både köpare och säljare. I rådgivning med dig som kund går vi igenom vilka behov du har och upprättar därefter ditt köpekontrakt. Välkommen att boka tid.

Vid försäljning eller köp av bostadsrätt finns det lagstadgade krav på vad avtalet måste innehålla. Avtalet ska vara skriftligt upprättat och undertecknat av både köpare och säljare och i vissa situationer behöver även säljarens make eller sambo lämna sitt samtycke till avtalet. Kontraktet ska vara daterat det ska framgå vilken lägenhet samt vilket pris försäljningen avser. Försäljning av bostadsrätt handlar om försäljning av lös egendom och det som egentligen säljs är en andel i en bostadsrättsförening. Med andelen följer en rättighet att nyttja en lägenhet som ingår i den fastighet föreningen äger.

Det är viktigt att köpare och säljare blir införstådda i sina rättigheter respektive skyldigheter kring försäljningen. Säljaren är ansvarig för fel i två år efter det att köparen har tillträtt bostadsrätten. En bostadsrätt säljs i det skick den är i vid undertecknandet av överlåtelseavtalet. Det är därför viktigt att köpare och säljare blir införstådda i sina rättigheter respektive skyldigheter kring försäljningen.

Götmars Juridik hjälper er med både upprättandet av köpeavtal men även den efterföljande ansökan om medlemskap till bostadsrättsföreningen. Om bostadsrättsföreningen inte godkänner köparens ansökan om medlemskap är köpet av bostadsrätten ogiltigt

Dokumentbevakning

Eftersom originaltestamenten inte finns registrerade vid någon myndighet och en kopia av testamentet inte är formellt giltig, är det oerhört viktigt att originalhandlingen kommer fram vid ett dödsfall. Vi hjälper till med förvaring och bevakning av testamente och andra juridiska handlingar via vår smarta tjänst Dokumentbevakning. 

bottom of page