/ Övrigt / Övrigt / Sociala relationer /

Sociala relationer


På den här sidan kan du läsa om de sociala projekt vi på Götmars arbetar med.
Målsättningen med vårt sociala arbete är att vi på ett positivt sätt ska engagera
oss i viktiga samhällsprojekt. Läs gärna mer om våra samarbetspartners nedan. 

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta Edward Götmar!
Nyckelfonden


Nyckelfonden – Stiftelsen för Medicinsk Forskning vid Universitetssjukhuset Örebro – gör det möjligt för sjukhusen i länet att bedriva patientnära klinisk forskning. 
Götmars och Nyckelfonden har ett nära samarbete där vi bland annat förmedlar minnesgåvor i samband med begravningar till Nyckelfonden. Götmars har under år 2010-2015 förmedlat 750 000 kr till Nyckelfonden. Förutom detta bidrar även Götmars i form av ekonomiskt stöd till Nyckelfonden.


Edens barn


Edens Barn är en musikal som spelades 17-26 juli 2015 i Nikolaikyrkan, Örebro.
Projektet sysselsatte totalt ca 70 personer. Ett viktigt syfte med projektet var att
ge arbetslösa ungdomar samt studerande en möjlighet till att komma in på arbetsmarknaden.
Vi på Götmars var med som samarbetspartner till projektet.


Götmarsstipendiet


Götmars finansierar ett årligt stipendium på ¼ basbelopp som delas ut i samverkan med Örebro Västra Rotaryklubb.
Stipendiet delas ut till en ungdom mellan 16 och 25 års ålder som arbetar som ungdomsledare eller som aktiv deltagare inom förening för kulturellt skapande verksamhet i Örebro kommun. Götmars paroll är: Aktiva engagerade ungdomar tar naturligt avstånd från droger och drogmissbruk. Filosofin runt stipendiet är att ungdomar som tar aktiv del i föreningslivet, stärker sin självkänsla och blir därmed trygga i sig själva. Trygga ungdomar med stabil självkänsla blir naturliga förebilder för andra ungdomar. 

Stipendiat 2015 Sara Herou
" Sara Herou är 22 år och kommer från Hällefors. Efter grundskola och kulturskola där studerade hon på Rockgymnasiet i Örebro och efter detta mer musik på Bergslagens folkhögskola i Norberg.  Nu är hon musikkonsulent....Musik Direkt. Hon imponerade genom sin insats trots sin ungdom. Under våren 2014 startade hon...hela livet". Just nu har hon lyckats få till stånd 29 musikcirklar för ungdomar varav 15 består av tjejer.

Stipendiat 2014 Evelina Redstorm Perez
"Evve" dvs Evelina Redstorm Perez, är som en enda varm magnet för många, många unga! Inte minst för många dansintresserade, som deltar i hennes danslektioner i Vivalla!   "Evve" är en eldsjäl i ordets rätta bemärkelse. Hon har en glöd. Hon har en vilja. Hon har en drivkraft. Hon drar till sig barn och unga med sitt oerhört engagerade, ärliga och kärleksfulla sätt.
  Att inte ge upp, att kanske gå på små minor, slicka sina sår men komma tillbaka. Med glöden och glädjen bara ännu starkare. Det är "Evve".

Stipendiat 2013 Annika Sundberg
"Årets Götmarsstipendiat är en föreningsaktiv eldsjäl, som genom ideellt arbete har arrangerat allt från konserter och designmarknader till Vegofest och drogfria mötesplatser för ungdom. Hon är en förebild för många ungdomar genom sitt ärliga engagemang, sin ödmjuka framtoning, sina kreativa idéer och sin uthållighet. Hon skapar en anda av harmoni och förtroende kring sig. Hon har vilja och kraft att se och utveckla det som behöver förändras samt modet att hålla fast vid det som är bra."

Mer information