top of page

Samäganderättsavtal

Boka tid med jurist

Boka tid med en av våra jurister så hjälper vi dig med rådgivning och de dokument du behöver.

Samäganderättsavtal

Av olika anledningar kan du hamna i ett samägande med andra personer. Du kanske till exempel har ärvt en del i en sommarstuga. När man går in i ett samägande är det ofta klokt att fundera över vilka situationer och frågor som kan behöva hanteras. Låt oss hjälpa dig och övriga delägare att upprätta ett samäganderättsavtal mellan er för att skydda er från onödiga tvister.

Så här fungerar det

Möte där vi gemensamt ringar in vad du behöver hjälp med

Utredning och upprättande av handling

Presentation och underskrift av handling

Boka ett fysiskt eller digitalt möte med oss

Mer information om samäganderätt

Ett samägande kan röra fastighet, sommarstuga, bil, husvagn, båt eller annan lös egendom. I vissa situationer är det inte alltid så tydligt hur stor andel varje delägare har, vilket kan förtydligas i ett samäganderättsavtal. Oavsett om du äger egendomen med en partner eller någon annan kan ett samäganderättsavtal reglera hur den gemensamma egendomen ska omhändertas.

För att samägandet ska fungera så bra som möjligt för er kan det vara viktigt att avtala om hur och när egendomen får nyttjas samt av vem eller vilka. En annan fråga som ofta uppkommer är hur kostnader ska fördelas i förhållande till nyttjande och arbete med egendomen. Inte sällan har delägarna olika syn på när exempelvis ett hus ska målas om eller fönster bytas ut. Det kan då vara bra att man i samäganderättsavtalet gjort tydligt för när underhållsfrågor ska tas upp och hur de ska hanteras om man inte kommer överens.

Även om det finns ett samäganderättsavtal kan det vara väldigt viktigt att man funderat över vad som händer om någon av delägarna vill överlåta sin andel till sina barn eller om delägare skulle gå bort. Delägarna bör därför även fundera över framtidsfullmakt, testamente och ibland även äktenskapsförord.

Den dag någon av delägarnas andel ska överlåtas, oavsett om det är på grund av generationsskifte, arvskifte eller annan anledning ställs delägarna inför nya frågor och ett nytt avtal kan behöva upprättas. 

Dokumentbevakning

Eftersom originaltestamenten inte finns registrerade vid någon myndighet och en kopia av testamentet inte är formellt giltig, är det oerhört viktigt att originalhandlingen kommer fram vid ett dödsfall. Vi hjälper till med förvaring och bevakning av testamente och andra juridiska handlingar via vår smarta tjänst Dokumentbevakning. 

bottom of page