Samboavtal

Boka tid med jurist

Boka tid med en av våra jurister så hjälper vi dig med rådgivning och de dokument du behöver.

Vi hjälper dig med frågor kring att bli sambo

Götmars Juridik hjälper er med den personliga rådgivning ni behöver för att ni ska kunna ta beslut om vilka juridiska handlingar ni behöver som sambor.

Så här fungerar det

Möte där vi gemensamt ringar in vad du behöver hjälp med

Utredning och upprättande av handling

Presentation och underskrift av handling

Boka ett fysiskt eller digitalt möte med oss

Mer information om samboavtal

I sambolagen finns regler för bodelning mellan sambor. Lagen reglerar huvudsakligen hur er fastighet/bostadsrätt och bohag ska delas när samboförhållandet upphör. Samboförhållandet kan upphöra antingen genom separation eller vid den ena sambons dödsfall. I dessa situationer görs en bodelning.

 

Enligt lagen ska bostad och bohag som har anskaffats för gemensamt bruk ingå i bodelning, oavsett vem av samborna som har betalat för inköpet av huset eller tv:n.

 

Genom att upprätta ett samboavtal kan ni skapa trygghet för varandra eftersom ni i förväg bestämmer hur ni delar upp hemmet vid en bodelningssituation.

Dokumentbevakning

Eftersom originaltestamenten inte finns registrerade vid någon myndighet och en kopia av testamentet inte är formellt giltig, är det oerhört viktigt att originalhandlingen kommer fram vid ett dödsfall. Vi hjälper till med förvaring och bevakning av testamente och andra juridiska handlingar via vår smarta tjänst Dokumentbevakning. 

Götmars Juridik

Borgmästargatan 9
702 25 Örebro

Telefon: 019-16 61 55

Följ oss i sociala medier!

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram

FÖR HELA LIVET

Götmars är ett familjeföretag som hjälper dig i livets viktigaste skeden. Vi tror på det personliga mötet. Med nio kontor över hela Örebro län är vi aldrig långt borta.

Götmars är en auktoriserad begravningsbyrå i Sveriges Begravningsbyråers förbund.  Våra juridikmedarbetare är jurister och auktoriserade boutredare. Läs mer här.

© 2021 Götmarsgruppen AB