top of page

Vad gör jag nu?

Här har vi samlat information som vi vet att många funderar över när någon har dött.  Vi guidar dig gärna igenom det som behöver göras. Vi tycker om  personlig kontakt och har jour dygnet runt, så du är varmt välkommen att kontakta oss eller boka en tid när som helst.

Vid dödsbädden

Kontakta begravningsbyrån

Hämtning

Obduktion

Dödsfall utomlands

Praktiska frågor

Klädsel

När dödsfallet är konstaterat är det ofta fint att göra iordning den avlidne i sin säng. Det gör man genom att man exempelvis tvättar, kammar och klär på favoritkläderna. På ett vårdboende brukar gärna personalen hjälpa till med detta. Även vi på begravningsbyrån kan hjälpa till med detta om ni som anhöriga önskar.

När ett dödsfall är fastställt skriver läkare ut ett dödsbevis och ett dödorsaksintyg. Dödsorsaksintyget kan ni som anhöriga beställa ut från den vårdcentral där den avlidne var skriven.

Avskedsstund

Samla gärna alla som vill och har möjlighet för en avskedsstund. Många tycker det är fint att få vara med och ta avsked och "träffa" den avlidne precis när dödsfallet har skett. Man får då gärna tända ljus och lägga blommor och minnessaker hos den döde. Kanske finns det ett barn som vill rita en teckning och lägga ned.

Man kan även läsa en dikt eller bibelvers under avskedsstunden. Som så mycket annat i samband med hur man hanterar ett dödsfall så finns det inga rätt eller fel. Gör på det sättet ni som anhöriga känner för! Det är helt valfritt att vara med och se en avliden person.

 

En del människor tänker att de hellre vill minnas den avlidne som den var i livet, medan andra tycker det känns bra att få ta ett "sista avsked".

 

Om någon vill ta ett avsked senare (efter att den avlidne transporterats till bårhus" så finns möjlighet även till det. Vi kallar det då "Personligt avsked". Läs mer om det här!

Vid dödsbädden

Fastställande av dödsfall

När en person har avlidit behöver dödsfallet konstateras av sjukvården genom en "klinisk" undersökning. När ett dödsfall är väntat på grund av sjukdom eller nedsatt hälsotillstånd kan en sjuksköterska göra undersökningen, men annars gör en läkare denna undersökning. Den sjuksköterska eller läkare  som konstaterat dödsfallet ansvarar för att den avlidne märks med ett ID-band.

 

När ett dödsfall är fastställt skriver läkare ut ett dödsbevis och ett dödorsaksintyg. Dödsorsaksintyget kan ni som anhöriga beställa ut från den vårdcentral där den avlidne var skriven.

Hur går hämtningen till?

​Vi kommer till platsen (hemmet eller vårdboendet) där den avlidne finns vid den tid vi tillsammans bestämt. Vi är alltid två personer, och det vanligaste är att vi kommer med en diskret och värdig transportbil då många tycker att det känns bra att inte väcka för mycket uppmärksamhet i exempelvis bostadsområdet. Om ni som anhöriga vill kan vi självklart även hämta den avlidne med en traditionell begravningsbil. Tveka inte att ta upp frågan om bilval med oss om det är viktigt för dig.

Vi börjar alltid med att komma in för att träffa er och den avlidne. Vi berättar då hur vi kommer att genomföra hämtningen och till vilket bårhus vi kommer att åka. När vi gjort det går vi ut för att hämta den bår eller kista som ska användas. Ni som anhöriga väljer själva om ni vill vara med när vi flytta den döde. Om det är någon som vill skicka med något, exempelvis en nalle eller en teckning, så går det självklart bra!

Hämtning av den avlidne

När en människa avlider hemma eller på ett vårdboende behöver han/hon transporteras till ett bårhus. Vi på Götmars finns nära till hands och hjälper till med transporten när det passar er. Vi har jour dygnet runt.

 

Det är inte bråttom när en person har dött, det finns nästan alltid tid att vänta in de som vill komma och ta ett avsked vid dödsbädden (läs om avsked vid dödsbädden här). När ni som anhöriga känner er redo kontaktar ni eller personal på vårdboendet oss för att beställa hämtning. Tidpunkten för hämtningen kan vara allt från några timmar till något dygn efter dödsfallet beroende på omständigheterna. ​

Hämtning med kista

Om du önskar kan vi i många fall lägga ordna med kistläggning direkt och sedan transportera kistan direkt till det kylrum där kistan förvaras fram till begravningen (sk bisättningslokal). När man gör så behöver vi inte transportera kroppen lika mycket vilket många tycker känns skönt.  Det gör även att transporterna får mindre miljöpåverkan och att kostnaden för dödsboet blir lägre.

Hämtning på bår

Det vanligaste är att vi hämtar med en bår. Vid hämtning på bår använder vi ett nytt lakan vitt lakan som vi lägger den avlidne på. Vi flyttar över personen från sängen eller den plats hen finns på till båren på ett så fint och mjukt sätt som vi kan. För oss känns det viktigt att behandla kroppen på ett respektfullt sätt. Det gäller självklart oavsett om ni som anhöriga är med eller inte. När vi är klara och ni som anhöriga ger oss klartecken lägger vi över ett tygöverdrag som täcker kroppen. Vi rullar/bär sedan ut båren till bilen. Vi bockar alltid som hälsning till den avlidne innan vi stänger igen bilen.

Vem betalar och vad kostar det?

I de flesta fall betalar dödsboet hämtningen, men i vissa delar av landet betalar regionen för transporten.

I exempelvis Örebro län betalar dödsboet transporten själva. Kostnaden för transporten varierar beroende på tid på dygnet samt hur långt vi åker. Du kan själv ibland påverka kostnaden beroende på vilken tid ni vill att vi ska komma. På dagtid (vardagar) är vår kostnad för personal lägre vilket innebär ett lägre pris.

Läs mer om exakt vad priset på hämtningen i vår prislista.
Du får självklart även fråga oss om priser och kostnader!

Om dödsfallet skett på annan ort

Om en människa har dött på annan ort, vid resa eller om den avlidna vårdats någon annanstans, kan vi ordna med transporten. Många gånger täcks transportkostnaden av försäkring. Den kan också komma att betalas av landstinget om den döde varit remitterad till annan ort.

Vi hjälper även till med hemtransport när en person avlider utomlands.

Obduktion

En obduktion innebär att en läkare gör en undersökning av den avlidne. Detta för att fastställa vad som orsakade döden och om den avlidne hade någon sjukdom. En obduktion görs inte alltid.  ​

Olika typer av obduktioner

Det finns två olika typer av obduktioner som kan göras i samband med att en person avlider, klinisk obduktion och rättsmedicinsk obduktion. Båda typerna av obduktioner görs av läkare.

Klinisk obduktion

En klinisk obduktion görs för att te reda på medicinska orsaker till ett dödsfall. Den kliniska obduktionen görs av läkare.

Rättsmedicinsk obduktion

Ett dödsfall ska anmälas till polisen om läkaren inte är säker på att personen har dött av sjukdom eller naturliga orsaker. Polisen kan då begära en rättsmedicinsk obduktion. I våra delar av landet transporteras den avlidne till rättsmedicin i Uppsala eller Linköping.

Dina tankar kring obduktion

För många människor är frågan om obduktion mycket känslig. Speciellt i en situation där man är chockad och fylld av sorg. I många fall kan du som anhörig vara med och påverka om en obduktion ska genomföras eller inte, men det är viktigt att känna till det i vissa fall måste göras en obduktion då det är särskilt viktigt att dödsorsaken fastställs.

Du som anhörig kan prata med den avlidnes behandlande läkare eller den läkare som konstaterat dödsfallet om du vill ha information och resultat av obduktionen. Vi som begravningsbyrå har inte rätt att få ut denna information, men vi hjälper dig gärna med information hur du får kontakt med läkaren.

Kan vi planera begravningen

En obduktion påverkar i de allra flesta fall inte planering av begravningen. Vi rekommenderar att man tar kontakt med oss inom några dagar efter dödsfallet för att påbörja begravningsplaneringen. Vi sköter alla kontakter med sjukhus och ev rättsläkarstationen för att säkerställa att allt fungerar på ett bra sätt. 

Praktiska frågor

Det finns en del som du måste ta ansvar för – kanske med hjälp från någon närstående. Det kan till exempel vara att ordna att någon ser till en bostad som står tom, tömmer kylskåp och tar hand om husdjur. Det är viktigt att de anhöriga är överens om vem som skall göra detta. Råder det osämja bör du inte gå in i bostaden ensam. Ta med någon utomstående och ta inte med några saker från bostaden. Om den avlidne hade tillhörigheter på sjukhuset bör du hämta ut dem, om du inte redan gjort det. Kontakta i så fall personalen på avdelningen.

Kontakt med myndigheter

Stat, kommun och landsting får automatiskt veta att en person avlidit, det ombesörjer den läkare som konstaterat dödsfallet genom att sända in uppgifter till Skatteverket. Detta skall läkaren göra första vardagen efter dödsfallet.

Bostaden

Ordna så att någon ser till bostaden om den står tom. Tömma kylskåp, ta ut eventuella hushållssopor och tar hand om husdjur. Om den avlidne hade tillhörigheter på sjukhuset bör du hämta ut dem. Informera grannarna till den döde.

Post

Om bostaden är obebodd kan det vara lämpligt att eftersända posten till någon efterlevande. Räkna med att reklam kan komma i den dödes namn en tid efter dödsfallet.

Föreningar

Att säga upp medlemskapet är ett skäl men ett annat är att föreningen kan vilja skicka blommor eller vara representerad vid begravningen. Det kan också finnas medlemskonto som ska återbetalas till dödsboet, eller en medlemsförsäkring som faller ut vid dödsfall.

Försäkringar

Förutom egendoms- och kapitalförsäkringar finns ofta specialförsäkringar för t ex mobiltelefon, dator eller TV. Vissa försäkringar är inte längre aktuella – andra bör kanske föras över till ny försäkringstagare.
Det är också viktigt att bevaka eventuella försäkringsutfall eller premieåterbetalningar i samband med dödsfallet.
Om du är osäker på om det finns försäkringar som ger utdelning vid dödsfall så hjälper begravningsbyrån till att göra en försäkringsinventering.

Abonnemang och avtal

För att undvika onödiga avgifter är det viktigt att säga upp aktuella abonnemang. Kanske vissa avtal också ska överföras på efterlevande. Telefon, internet och tidningar är sådant som oftast kan sägas upp direkt. Hyreslägenheter har en månads uppsägningstid vid dödsfall.

Banker och bankkort

Vänta med att säga upp bankkonton i den dödes namn, dessa ska avslutas först efter det att bouppteckningen är registrerad. Däremot är det viktigt att klippa sönder kreditkort och betalkort liksom att meddela företag som ställt ut korten.

Annat som kan vara bra att tänka på

 • Tömma kylskåp, slänga sopor

 • Vattna blommor

 • Ta hand om husdjur

 • Sänka värmen

 • Förebygga inbrott genom att ställa timer mm

 • Hämta personliga saker på sjukhuset

 • Meddela hemtjänst och städbolag

 • Lämna tillbaka handikapphjälpmedel och larm

 • Lämna vapen till polisen

 • Lämna överbliven medicin till apoteket

 • Makulera ID-kort, pass och körkort

 • Samla in reservnycklar

 • Flytta felparkerad bil

 • Ändra gravrättsinnehavare till gravar den döde skött om

Dödsfall utomlands

Text saknas

rrr

sss

rrr

sds

sdfsdf

sdfsdf

Vad gör man när det ofattbara har hänt, när en nära anhörig har avlidit? Det är då helt naturligt att sorgen verkar förlamande och att allt som ska tas om hand känns övermäktigt.
På den här sidan har vi tagit upp några av de saker som vi vet att många funderar över precis när ett dödsfall har skett.

Vad gör jag nu?

bottom of page