top of page

Vi ska köpa bostad

Att köpa ett hem är oftast den största affären du gör. Oavsett om du bor ensam eller med din familj är det viktigt att ha rätt papper i ordning. På så sätt kan du känna dig trygg även om något oväntat händer.

Samäganderättsavtal

Är ni flera personer som tillsammans köper en bostad, ett fritidshus, eller kanske en lägenhet i fjällen är det viktigt att ni avtalar vad som ska gälla för ert gemensamma ägande,ert  nyttjande och fördelning av kostnader. Detta för att ert gemensamma ägande ska kännas tryggt- och för att ni ska kunna undvika framtida tvister.

Boka tid

???

???

Boka tid

???

???

Boka tid
Läs mer

???

???

Boka tid

Dokumentbevakning

Eftersom originaltestamenten inte finns registrerade vid någon myndighet och en kopia av testamentet inte är formellt giltig, är det oerhört viktigt att originalhandlingen kommer fram vid ett dödsfall. Vi hjälper till med förvaring och bevakning av testamente och andra juridiska handlingar via vår smarta tjänst Dokumentbevakning. 

bottom of page