top of page

Bodelningsavtal vid separation

Boka tid med jurist

Boka tid med en av våra jurister så hjälper vi dig med rådgivning och de dokument du behöver.

Bodelningsavtal vid separation

Genom att upprätta ett bodelningsavtal reglerar ni exempelvis frågan om vem av er som ska bo kvar och överta er gemensamma bostad, till vilket värde den ska övertas samt hur gemensamma lån på bostaden ska regleras. Huvudprincipen är att samboegendomen ska delas värdemässigt till hälften var mellan samborna. 

 

Vi har stor kunskap inom den juridik som blir aktuell i samband med bodelningar och hjälper er hela vägen, från det att ni separerar till dess bodelningsavtalet är upprättat och verkställt.

Så här fungerar det

Möte där vi gemensamt ringar in vad du behöver hjälp med

Utredning och upprättande av handling

Presentation och underskrift av handling

Boka ett fysiskt eller digitalt möte med oss

Mer information om bodelningsavtal vid skilsmässa

Det räcker att en av parterna begär bodelning för att bodelning ska påbörjas och begäran om bodelning ska göras senast ett år efter det att samboförhållandet tagit slut. Om samborna sedan tidigare har ett skriftligt samboavtal kan detta reglera att bodelning inte ska göras när samboförhållandet upphör eller att viss egendom som annars skulle ingå i bodelning undantas från bodelningen.

 

Att inte upprätta ett korrekt utformat bodelningsavtal är ett riskabelt sätt att separera eftersom det bland annat kan innebära att parterna inte anses ha avslutat sina ekonomiska mellanhavanden. Det kan även innebära framtida svårigheter hos exempelvis bank som riskerar att inte godkänna att parterna för för sig upptar nya lån för att exempelvis skaffa ny bostad.

 

Efter bodelning är det även viktigt att var och en även ser över sin egna juridiska situation. Ofta behöver ett nytt testamente skrivas och i många fall är det även nödvändigt att se över sina försäkringar för att därefter göra eventuella ändringar av respektive försäkrings förmånstagarförordnande.

Dokumentbevakning

Eftersom originaltestamenten inte finns registrerade vid någon myndighet och en kopia av testamentet inte är formellt giltig, är det oerhört viktigt att originalhandlingen kommer fram vid ett dödsfall. Vi hjälper till med förvaring och bevakning av testamente och andra juridiska handlingar via vår smarta tjänst Dokumentbevakning. 

bottom of page