top of page

Ta hand om ett dödsbo

Mitt i sorgen efter en närstående kommer en hel del juridiska och praktiska saker att ta hand om. Vi finns här för dig och hjälper dig längs med vägen.

Bouppteckning

Bouppteckningen innehåller information om vilka som har rätt att agera och ta arv i dödsboet samt ger en uppställning av tillgångar och skulder per dödsdag. En bouppteckningsförrättning ska hållas och själva handlingen ska skickas in för registrering hos Skatteverket inom fyra månader från dödsdagen. Den registrerade bouppteckningen blir dödsboets legitimationshandling och är nödvändig för att kunna fördela tillgångarna och avveckla dödsboet.  ett dödsfall. Ett samboavtal kan också skrivas så att bostad och bohag ska delas upp på ett sätt som skiljer sig från sambolagens regler. 

Arvskifte

Arvskiftet innehåller information om hur tillgångarna ska fördelas och vem som får vad. Likaså svarar arvskiftet på en mängd juridiska och ekonomiska frågeställningar om exempelvis skatt, deklaration, slutlig fördelning och avslut av konton. Detta för att så långt som möjligt undvika negativa överraskningar i framtiden.

Förvaltning och avveckling av dödsbo

Ett dödsfall för med sig en rad praktiska och ekonomiska frågor. Det kan handla om uppsägning av prenumerationer och abonnemang, försäljning av fastighet och hantering av lösöre, betalning av räkningar och försäljning av värdepapper. Vi på Götmars har stor vana och erfarenhet kring dessa frågor och erbjuder dig en trygg avlastning. 

Läs mer

Deklaration

Ett dödsbo ska deklarera både den inkomst den avlidne hade innan dödsfallet och de inkomster som dödsboet har haft. Oroa er inte, vi hjälper er med deklarationen.

bottom of page