top of page

Dokumentbevakning

Boka tid med jurist

Boka tid med en av våra jurister så hjälper vi dig med rådgivning och de dokument du behöver.

Dokumentbevakning

Vi hjälper till med förvaring och bevakning av originaltestamenten och andra juridiska handlingar. Detta innebär att vi förvarar originalhandlingen hos oss och bevakar den mot ett centralt register för dödsfall. Vi meddelar anhöriga att ett testamente finns och att vi har originalet om testatorn avlidit. Kostnaden för bevakningen är en engångsavgift.

Mer information om dokumentbevakning

Mer information

Dokumentbevakning

Eftersom originaltestamenten inte finns registrerade vid någon myndighet och en kopia av testamentet inte är formellt giltig, är det oerhört viktigt att originalhandlingen kommer fram vid ett dödsfall. Vi hjälper till med förvaring och bevakning av testamente och andra juridiska handlingar via vår smarta tjänst Dokumentbevakning. 

bottom of page