top of page

Framtidsfullmakt

Boka tid med jurist

Boka tid med en av våra jurister så hjälper vi dig med rådgivning och de dokument du behöver.

Framtidsfullmakt

Genom personlig rådgivning med jurist hos oss har du möjlighet att skräddarsy utformningen av din framtidsfullmakt.  Kontakta oss så hjälper vi dig att ta fram en framtidsfullmakt anpassad efter just din situation

Så här fungerar det

Möte där vi gemensamt ringar in vad du behöver hjälp med

Utredning och upprättande av handling

Presentation och underskrift av handling

Boka ett fysiskt eller digitalt möte med oss

Mer information om framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt skrivs när man är frisk och har förmågan att fatta beslut själv, men den träder i kraft först den dagen man inte längre klarar att ta beslut på egen hand. På så sätt kan du ge fullmakt till någon du litar på, som får ta hand om dina framtida ekonomiska och personliga angelägenheter. 

 

Huvudprincipen är att det är fullmaktshavaren som avgör när du inte längre klarar att ta beslut själv och när fullmakten därför träder i kraft.

 

Du kan själv bestämma vad framtidsfullmakten ska innehålla och vem som får i uppdrag att ansvara för vad. Fullmakten kan exempelvis innehålla information om vem som får fullmakt att sköta din dagliga ekonomi, såsom betalning av räkningar och utförande av bankärenden, men också vem som ska ha rätt att sälja din fastighet eller bostadsrätt. 

 

Det finns lagstadgade regler för hur en framtidsfullmakt får skrivas och vad som krävs för att den ska vara giltig, men det är även viktigt att framtidsfullmakten anpassas efter just din specifika situation och dina behov. Vi hjälper dig med en personligt anpassad framtidsfullmakt.

Dokumentbevakning

Eftersom originaltestamenten inte finns registrerade vid någon myndighet och en kopia av testamentet inte är formellt giltig, är det oerhört viktigt att originalhandlingen kommer fram vid ett dödsfall. Vi hjälper till med förvaring och bevakning av testamente och andra juridiska handlingar via vår smarta tjänst Dokumentbevakning. 

bottom of page