top of page

Ett familjeföretag i tredje generationen

Götmars är ett familjeföretag i tredje generationen. Företaget grundandes av Rudolf Götmar år 1960 och drevs från början på 1970-talet fram till 2008 av sonen Torgny Götmar. Under Torgnys ledning startades, redan i början av 1970-talet, juridisk verksamhet med bouppteckningar och senare även arvskiften och dödsboförvaltning. Juridik var inte vanligt att begravningsbyråer jobbade med på tiden varför Torgny kan ses som en pionjär på det området. Under denna period förvärvades flera byråer i Södra Närke: 

 • Kumla begravningsbyrå av Tage Bodin 1980-tal 

 • Hallsbergs begravningsbyrå 1980-tal 

 • Pålsboda Begravningsbyrå av Gösta Qvarfordt 1980-tal 

 • Noréns Begravningsbyrå i Odensbacken av Erik Norén 1970-tal 

 • Thorins Begravningsbyrå av Robert Thorin 2004 (se nedan) 

 • Allmänna Begravningsbyrå av Stig och Lotti Skoglund 2003

Under stor del av denna period ansvarade hustrun Lotta Götmar för ekonomi och administration.  

År 2008 övertogs verksamheten av sönerna Marcus och Edward Götmar som fortsätter att driva och utveckla verksamheten.  

Marcus Götmar har varit verksam i företaget sedan tidigt 1990-tal med allt från transporter till begravningar, rådgivning och boutredningar Är idag VD för verksamheten.  

Edward Götmar har efter en karriär som revisor anslutit till företaget 2007. Har arbetat jobbat med allt från transporter och begravningar till ekonomi, it och marknadsfrågor. Är i dag verksam som IT- och marknadschef.  

Under Edward och Marcus ledning har förvärven fortsatt: 

 • Hultcrantz begravningsbyrå i Västerås, av Per Lundgren, 2018 (se nedan) 

 • Askersunds begravningsbyrå, av makarna Looström år 2019 

 • Skagerstrands begravningsbyrå Karlskoga, Degerfors, Laxå, Fjugesta och Finnerödja år 2021, (se nedan) 

 • Silverstadens begravningsbyrå i Sala 1921 av Lars Lindqvist 

 • Etablering av Götmars Juridik i Västerås med eget kontor 2021 

 

Idag arbetar följande familjemedlemmar i verksamheten: 

Marcus Götmar, VD samt hustru Helena Götmar, Boutredare 
Edward Götmar, IT- och marknadschef och hustru Josefin Götmar, Ekonomi 

 

Medarbetare 

Centralt är att driva verksamheten tillsammans med våra medarbetare. Våra ca 50 medarbetare (vintern 2022) är vår viktigaste tillgång både i att utföra arbetet och genomföra förändringar och utveckla företaget. Genom olika typer av arbetsgrupper jobbar vi för att så mycket som möjligt av utveckling och förändring skall ske genom medarbetarna. Det är vår övertygelse att om man får vara med och påverka ökar engagemanget och vi kan leverera bättre till våra kunder, dessutom får förändringarna mycket bättre genomslag. Vi jobbar med stor transparens och är öppna för våra medarbetare hur företaget utvecklas. Korta beslutsvägar är också en nyckel för ett framgångsrikt familjeföretag.  

 

Framtid och utveckling 

Även om vår verksamhet har anor sedan långt tillbaka så är fokuset inte att förvalta utan att utveckla och erbjuda tjänster som finns behov av i tiden. Exempel på utveckling och förändring 

 • Sekulariseringen i det svenska samhället med allt färre kyrkotillhöriga innebär behov av alternativa begravningssätt 

 • Olika kulturer och återtransporter till hemländer 

 • Mer komplicerade familjeförhållanden och nya behov inom det juridiska området 

 • Internationalisering och influenser från andra kulturer utvecklar även de svenska traditionerna 

 • Pandemi som innebar livestreaming av begravningar och en förändring med mera avsked kring urnor. 

 • Olika generationers önskemål och förväntningar kring begravningar.  

 • Ökande fokus på Hållbarhet inom alla områden 

 • Bättre tillgång till tjänsterna i olika digitala forum 

 

För att kunna driva och utveckla verksamheten blir förutsättningarna bättre om verksamheten växer varför vi också har en tillväxtagenda genom förvärv, nyetableringar och organisk tillväxt.  

Vi ser en ökad efterfrågan på våra tjänster och att begravningen blir viktigare för många i vårt samhälle. Inte minst visade det sig under pandemin.  

Sverige har haft och har fortfarande i ett internationellt perspektiv mycket enkla begravningstraditioner. Om man förenklar kan man säga att man i Sverige lägger motsvarande en månadsinkomst på begravning, vilket avviker från vår omvärld. Det som också utmärker begravningstraditionerna i Sverige är den långa tiden mellan dödsfall och begravning som är minst dubbelt så lång som i våra grannländer och resten av världen.  

Vår upplevelse är trenden går mot att begravningar blir allt viktigare även i Sverige. Något som vi gärna bidrar till då vi, av erfarenhet, vet vilken betydelse den har för de efterlevande. Däremot är det så att det är samma sak som är viktigt för efterlevande idag som för 30 år sedan, vilket kräver att vi hela tiden jobbar fram produkter och tjänster som har betydelse och mening för dagens anhöriga.  

Verksamheten 

Verksamheten har breddats men vi är noga att hålla oss inom våra kärnområden och leverera kvalité.  

Begravningsverksamhet 

Genom kvalitativ rådgivning och vägledning skapa en fin och minnesvärd begravning och mycket annat i samband med ett dödsfall. 

Som anhörig är man ofta handfallen och känner stor tacksamhet och trygghet över att få någon som tar ett helhetsansvar och ser till att allt praktiskt fungerar. 

Vi jobbar kontinuerligt för att utbilda och utveckla våra redan duktiga begravningsrådgivare. 

Juridikverksamhet 

Vår juridikverksamhet blir alltmer omfattande och vi jobbar med många olika frågor inom den ekonomiska familjerätten. Ungefär hälften av våra uppdrag kommer från dödsfallsjuridik och hälften från olika tjänster och uppdrag i livstiden. Vi har både boutredare som är specialiserade på dödsboutredningar och jurister med större bredd och djupare kompetens, för att kunna hjälpa till med rätt kompetens vid rätt tillfälle.  

 

Floristverksamhet 

Sedan 2003 har vi egen Florist anställd i Örebro för att kunna leverera hög kvalité på blomsterutsmyckningen till begravningarna. Under några år drev vi även en butik, Floristverkstan, på Ekersgatan i Örebro för att sedan återgå till att fokusera på kärnverksamheten. Idag har vi två florister som finns i anslutning till vår transportverksamhet vilket gör att vi även kan minska transporterna.  

Jämfört med att bedriva en blomsterbutik så får vi minimalt med svinn eftersom det mesta av de blommor vi köper in redan är beställt 

Att vi har det i egen regi ökar förutsättningarna för begravningsrådgivarna att ge en bra helhetslösning till kunderna.  

 

Transporter 

En viktig del av verksamheten är transporter och hanteringen av avlidna. Ett förtroendeuppdrag som ställer höga etiska krav och samtidigt kräver planering för hushållande av resurser. Vår transportpersonal har beredskap dygnet runt-året runt för hämtningar. I arbetsuppgifterna ingår även upphandlade uppdrag åt t ex Svenska kyrkan och Polismyndigheten.  

 

Skagerstrands  

Skagerstrands är den äldsta delen av vår verksamhet och startade redan 1910 i Karlskoga. Har sedan utvecklats med kontor i Degerfors, Laxå och Fjugesta. Vi förvärvade verksamheten av Lars och Lotta Blomster som utvecklat verksamheten med ett unikt begravningshus. Här har vi även tillgång till ceremonilokal, serveringslokal och visningsrum i anslutning till begravningsbyrå verksamheten.  

Lars och Lotta Blomster övertog verksamheten av Evert Skagerstrand 1996 som då drivit den i många år. Under många år innan Götmars övertog verksamheten fanns ett nära samarbete mellan byråerna.  

 

Thorins begravningsbyrå 

2003 övertog Götmars Thorins begravningsbyrå med kontor i Lindesberg, Nora, Frövi och Fellingsbro. Byrån startades i början av 1930-talet av de 16-årig John Thorin. Sedan Götmars tagit över har vi firat 75-års jubiléum, då med grundaren närvarande!  

Thorins har även en djupare koppling till Götmars då John Thorin var mentor och hjälpte Rudolf Götmar att starta Götmars 1960. Långt innan övertagande fanns en dialog om att Götmars skulle överta verksamheten för att därmed sluta cirkeln.  

 

Begravningsbyrån Hultcrantz i Västerås 

Även med Begravningsbyrån Hultcrantz finns ett långvarigt samarbete sedan 1980-talet med dåvarande ägaren Bengt Andersson och sedemera även Per Lundgren som drev byrån från 2000 till Götmars övertagande 2018.  

Även Hultcrantz historia går lågt tillbaka i tiden då den grundades redan på 1960-talet. Under årens lopp har den även drivits av familjen Melander som idag driver Klockarbolagets begravningsbyrå, som är Sveriges äldsta med startår redan 1818.  

Dokumentbevakning

Eftersom originaltestamenten inte finns registrerade vid någon myndighet och en kopia av testamentet inte är formellt giltig, är det oerhört viktigt att originalhandlingen kommer fram vid ett dödsfall. Vi hjälper till med förvaring och bevakning av testamente och andra juridiska handlingar via vår smarta tjänst Dokumentbevakning. 

bottom of page