top of page

Vi ska gifta oss

Grattis, vilken glädje att du och din partner ska gifta er! Att ingå äktenskap innebär en rad förändringar juridiskt och ekonomiskt, med mer långtgående rättigheter än som sambo. Vi på Götmars hjälper er med information, rådgivning och de handlingar ni behöver för att trygga er relation juridiskt för resten av livet. Er specifika livssituation avgör vilka handlingar just ni bör upprätta. Faktorer som påverkar detta kan exempelvis vara att någon av er har barn sedan tidigare, att ni är olika förmögna, att någon av er fått ett arv eller driver ett företag.

Äktenskapsförord

Genom att skriva äktenskapsförord kan ni undvika framtida meningsskiljaktigheter genom att på förhand bestämma att viss egendom inte ska ingå i de gemensamma tillgångarna vid en eventuell skilsmässa.

Testamente

Genom att skriva äktenskapsförord kan ni undvika framtida meningsskiljaktigheter genom att på förhand bestämma att viss egendom inte ska ingå i de gemensamma tillgångarna vid en eventuell skilsmässa.

Dokumentbevakning

Eftersom originaltestamenten inte finns registrerade vid någon myndighet och en kopia av testamentet inte är formellt giltig, är det oerhört viktigt att originalhandlingen kommer fram vid ett dödsfall. Vi hjälper till med förvaring och bevakning av testamente och andra juridiska handlingar via vår smarta tjänst Dokumentbevakning. 

bottom of page