top of page

Planera min framtid

Det finns en hel del frågor som kan snurra kring framtiden. Vi ger dig trygg rådgivning utifrån din situation och dina önskemål oavsett om det gäller att planera för din situation just nu, inför att du blir äldre, sjuk eller hur det blir vid din död.

Testamente

Oavsett ålder är det bra att se över sin juridiska situation med jämna mellanrum. Via rådgivning hos oss får du kunskapen att ta de beslut som är viktigast för dig.  Nästan alla vuxna har behov av testamente. Vi hjälper dig.

En kvinna som sitter vid en bänk

Framtidsfullmakt

Med en framtidsfullmakt kan du själv utse vem eller vilka som har rätt att ta beslut åt dig den dagen du inte längre klarar att ta beslut på egen hand. Framtidsfullmakten är ett alternativ till god man och reglerar vem som har rätt att företräda dig när det gäller ekonomi och andra personliga angelägenheter i framtiden. 

Gåvobrev

Funderar du på att ge en gåva till en anhörig eller en blivande arvtagare? Det kan handla om ett kapitalbelopp, aktier eller en fastighet. Oavsett vilken gåva du vill ge bör du upprätta ett skriftligt gåvobrev. Välkommen till oss så hjälper vi dig.

Dokumentbevakning

Vi hjälper till med förvaring och bevakning av originaltestamenten och andra juridiska handlingar. Detta innebär att vi förvarar originalhandlingen hos oss och bevakar den mot ett centralt register för dödsfall. Vi meddelar anhöriga att ett testamente finns och att vi har originalet om testatorn avlidit. Kostnaden för bevakningen är en engångsavgift.

Läs mer
bottom of page