Vi ska skilja oss

Att skilja sig från sin make/maka är i flera avseenden en komplicerad och omfattande process som inleds med ansökan om äktenskapsskillnad vid tingsrätten innan det skriftliga bodelningsavtalet upprättas. Det är ofta lättare att reda ut frågorna som uppstår vid en skilsmässa när man tar hjälp av en jurist som har kunskap om vilka lagar och regler som gäller. Vi på Götmars Juridik hjälper er genom hela processen.

Bodelningsavtal

Bodelningsavtalet är det avtal där parternas samtliga överenskommelser med anledning av skilsmässan dokumenteras inför den praktiska verkställigheten hos exempelvis banker, lån/kreditgivare och inskrivningsmyndighet. Parterna kan ingå avtal om bodelning efter att ansökan om äktenskapsskillnad gjorts hos tingsrätten. Bodelningsavtalet måste upprättas skriftligen för att bli giltigt och ofta krävs juridisk hjälp för att beakta alla de aspekter av lagen som gäller vid äktenskapsskillnad mellan makar.  

Dokumentbevakning

Eftersom originaltestamenten inte finns registrerade vid någon myndighet och en kopia av testamentet inte är formellt giltig, är det oerhört viktigt att originalhandlingen kommer fram vid ett dödsfall. Vi hjälper till med förvaring och bevakning av testamente och andra juridiska handlingar via vår smarta tjänst Dokumentbevakning. 

Götmars Juridik

Borgmästargatan 9
702 25 Örebro

Telefon: 019-16 61 55

Följ oss i sociala medier!

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram

FÖR HELA LIVET

Götmars är ett familjeföretag som hjälper dig i livets viktigaste skeden. Vi tror på det personliga mötet. Med nio kontor över hela Örebro län är vi aldrig långt borta.

Götmars är en auktoriserad begravningsbyrå i Sveriges Begravningsbyråers förbund.  Våra juridikmedarbetare är jurister och auktoriserade boutredare. Läs mer här.

© 2021 Götmarsgruppen AB