top of page

Så här fungerar det

Boka ett fysiskt eller digitalt möte med oss

Möte där vi gemensamt ringar in vad du behöver hjälp med

Utredning och upprättande av handling

Presentation och underskrift av handling

JURIDISK RÅDGIVNING

Våra juridiktjänster

Boka tid med jurist

Boka tid med en av våra jurister så hjälper vi dig med rådgivning och de dokument du behöver.

På den här sidan hittar du alla de tjänster som vi kan hjälpa dig och din familj med. Oavsett om det gäller ett testamente, samboavtal, äktenskapsförord, bodelning eller någon annan av våra tjänster kan du räkna med att få professionell hjälp av våra engagerade jurister och boutredare på Götmars Juridik.

Boka ett möte så träffas vi och går igenom just dina förutsättningar!

Dokumentbevakning

Eftersom originaltestamenten inte finns registrerade vid någon myndighet och en kopia av testamentet inte är formellt giltig, är det oerhört viktigt att originalhandlingen kommer fram vid ett dödsfall. Vi hjälper till med förvaring och bevakning av testamente och andra juridiska handlingar via vår smarta tjänst Dokumentbevakning. 

bottom of page